Over mij

Wat kan ik over mijzelf vertellen aan jou als geïnteresseerde voorbijganger? Wat wil je over mij weten als mens en als coach? Ik ga een poging wagen en vraag je om, wanneer je antwoorden mist, mij zeker de vraag nog te stellen.

Over mij, Angélique Voskamp

Mijn naam is Angélique Voskamp. Geboren in 1969 loop ik al aardig wat jaren mee op deze aardbol. Naast mijn passie voor dieren en natuur heb ik een grote interesse in de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Lange tijd zijn dit twee aparte paden geweest die ik bewandelde.

Na de opleiding CMV (culturele en maatschappelijke vorming) ben ik voor een aantal jaren werkzaam geweest binnen de welzijnssector o.a. in het vrouwenwerk en moeder-kind centra. In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar de overheid. Eerst als wijkcoördinator en later als leidinggevende. De ontwikkeling van de individuele teamleden en teams als geheel stond daarbij voor mij altijd centraal samen met de verbinding die er binnen de organisatie aanwezig was of soms juist ontbrak.

In 2019 ben ik gestart met een opleiding tot professioneel coach en aansluitend daarop de opleiding tot systemisch paarden coach. Zo bracht ik mijn liefde voor paarden, natuur en mijn kennis en interesse in de mens en menselijke ontwikkeling samen.

Eind 2020 heb ik de stap gezet om afscheid te nemen van mijn vaste baan als (ontwikkel)manager bij de overheid om mijzelf volledig toe te leggen op een eigen coachpraktijk.  

Dit jaar zet ik een volgende stap in de verdere ontwikkeling van mijn coachpraktijk en betrek ik een ander onderdeel vanuit mijn leven door mij te specialiseren op het gebied van coaching van vrouwen met autisme. Binnen mijn gezin en familie is autisme een bekend fenomeen. Ik ben zelf bekend met het effect van autisme op je leven en je gedrag. De stress die het dagelijkse leven kan veroorzaken wanneer je zelf autistisch bent, je kind autistisch is, één van je ouders autisme heeft en wat het doet wanneer je als autist samen leeft met iemand die ook autisme heeft. Waarom vrouwen? Omdat juist bij vrouwen autisme zich vaak anders uit en hier voor veel vrouwen nog een enorme wereld in te winnen is

t Ganse Wij

De naam voor de coachpraktijk staat voor het hele wij, of wel het ‘alles inclusief’. Dat gaat voorbij aan het wij principe zoals we dit kennen. Voorbij aan het jou en mij, aan het mijn en dein. ‘t ganse of hele wij gaat voorbij aan de woorden die wij pogen te geven aan dat wat in en om ons leeft en waarmee we grip willen krijgen en het ontastbare vast willen houden.

Natuur is ‘t ganse of hele wij. In die processen en in dat ‘zijn’ leeft wat geleefd wil worden. Oordeelloos, gewetenloos of eigenlijk ‘wetensloos’. Daarmee altijd volledig, compleet en perfect passend in en bij het bestaande moment.