Coaching met paarden

Coaching met paarden kan heel effectief zijn bij verschillende hulpvragen. Vooral wanneer je moeite hebt met het aangeven en voelen van je eigen grenzen, onzekerheid en het maken van keuzes, moeite hebt met sociale contacten en/of wanneer je kampt met angsten bijv. faalangst.

Paarden zijn meesters in het lezen van lichaamstaal en streven naar harmonie en balans. In de kudde is dit een voorwaarde om te kunnen overleven. We noemen deze balans ook wel het roerloze water. Alleen dan is het mogelijk om elke kleine rimpeling te voelen en daarop te kunnen anticiperen. Wanneer er sprake is van onbalans in de kudde dan zien we dit terug in het gedrag van het paard. Zij geven feitelijk aan wat er nodig is om de balans te herstellen. Paarden vertonen dit gedrag niet alleen binnen de eigen kudde maar ook wanneer wij als mens ons bij het paard voegen.

Het paard geeft de spanning die je in je lichaam hebt opgeslagen direct weer waardoor dat wat je onbewust bij je draagt gekend wordt er erkend kan worden. Hierdoor kan er inzicht ontstaan in de situatie die ten grondslag ligt aan de spanning en kun je de ruimte en vrijheid ervaren om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Coaching met paarden is daarom een mooie manier om dichter bij je zelf te komen.

coaching met paarden

Praktische informatie

Je kunt kiezen voor een enkele sessie of voor een traject van meerdere sessies. Dit is afhankelijk van je hulpvraag.

Jouw bijdrage voor een losse sessie is €85,- inclusief btw. Een traject van 3 sessies of meer bedraagt €80,- inclusief btw per sessie.

De sessies vinden altijd buiten plaats. In de buitenbak of direct op de plek waar onze kudde verblijft (paddock paradijs).

Vindt je een paard spannend, dan is dat geen probleem. Ik werk ook met mensen met angst voor paarden.

Ander aanbod van ‘t Ganse Wij: